دانلود فوری پاورپوینت فیزیولوژی سلول با لینک مستقیم

دانلود فوری پاورپوینت فیزیولوژی سلول با لینک مستقیم 

سلول, فیزیولوژی, رسپتور, پروتئین, اسمز, انتشار, اپاپتوز, نکروز پاورپوینت فیزیولوژی سلول علوم پزشکی

دانلود فوری پاورپوینت فیزیولوژی سلول از زیر موضوع علوم پزشکی

دانلود سلول, فیزیولوژی, رسپتور, پروتئین, اسمز, انتشار, اپاپتوز, نکروز علوم پزشکی

پاورپوینت فیزیولوژی سلول


فایل پاورپوینت سلول در دانشگاه تدریس شده به صورت اماده و قابل ویرایش بوده و ارائه می باشد و شامل محتوای زیر می باشد: تعریف فیزیولوژی: ترکیبات بدن 1) آب: محیط لازم جهت انجام واکنش ها را فراهم می کند 2) الکترولیت ها: یون های مختلف محلول در آب (سدیم- کلسیم- پتاسیم- کلر …….. ) 3) پروتینها: دو نوع : 4) لیپیدها: کلسترول و فسفولیپیدها و تری گلیسریدها 5) کربوهیدراتها: فیزیولوژی سلول: مقایسه بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها چرخه سلولی پستانداران اندامک های یک سلول یوکاریوت : فیزیولوژی غشاء سلول: وظایف غشای سلول: سیالیت غشای سلول کربوهیدراتهای غشاء پروتئينهای غشاء: اسکلت سلولی (Cytoskeleton) : هسته سلول: ریبوزوم ها: دستگاه گلژی: شبکه اندوپلاسمی: میتوکندری: لیزوزم: انواع اتصالات بین سلولها اتصالات محکم ( Tight Junction or Zonula Occludence ): اتصالات شکافدار ( Gap Junctions ) عبور ومرور مواد از غشای سلول انتشار (Diffusion) ب) انتشار تسهیل شده پمپ کلسیم 2- انتقال فعال ثانویه 3-اسمز محلول ایزوتونیک: محلول هایپراسموتیک (هایپرتونیک): 4- آندوستیوز …

پاورپوینت فیزیولوژی سلول


فایل پاورپوینت سلول در دانشگاه تدریس شده به صورت اماده و قابل ویرایش بوده و ارائه می باشد و شامل محتوای زیر می باشد: تعریف فیزیولوژی: ترکیبات بدن 1) آب: محیط لازم جهت انجام واکنش ها را فراهم می کند 2) الکترولیت ها: یون های مختلف محلول در آب (سدیم- کلسیم- پتاسیم- کلر …….. ) 3) پروتینها: دو نوع : 4) لیپیدها: کلسترول و فسفولیپیدها و تری گلیسریدها 5) کربوهیدراتها: فیزیولوژی سلول: مقایسه بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها چرخه سلولی پستانداران اندامک های یک سلول یوکاریوت : فیزیولوژی غشاء سلول: وظایف غشای سلول: سیالیت غشای سلول کربوهیدراتهای غشاء پروتئينهای غشاء: اسکلت سلولی (Cytoskeleton) : هسته سلول: ریبوزوم ها: دستگاه گلژی: شبکه اندوپلاسمی: میتوکندری: لیزوزم: انواع اتصالات بین سلولها اتصالات محکم ( Tight Junction or Zonula Occludence ): اتصالات شکافدار ( Gap Junctions ) عبور ومرور مواد از غشای سلول انتشار (Diffusion) ب) انتشار تسهیل شده پمپ کلسیم 2- انتقال فعال ثانویه 3-اسمز محلول ایزوتونیک: محلول هایپراسموتیک (هایپرتونیک): 4- آندوستیوز …

سلول, فیزیولوژی, رسپتور, پروتئین, اسمز, انتشار, اپاپتوز, نکروز علوم پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.