دانلود فوری نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان – نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول) با لینک مستقیم

دانلود فوری نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان – نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول) با لینک مستقیم 

نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان,دانلود رایگان تست هوش وکسلر کودکان pdf,دانلود تست هوش وکسلر کودکان pdf,نمونه انج نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان - نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول) علوم انسانی

دانلود فوری نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان – نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول) از زیر موضوع علوم انسانی

دانلود نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان,دانلود رایگان تست هوش وکسلر کودکان pdf,دانلود تست هوش وکسلر کودکان pdf,نمونه انج علوم انسانی

نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان – نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول)


تعداد صفحات: 9 نوع فایل: WORD     قسمتی از متن: معرفی آزمودنی تعریف هوش گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و 4 شاخص اصلی گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI) گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند گام 4- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها گام 5 – تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها گام 6 – تفسیر نوسانات درون شاخص ها   گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI) دوروش برای بررسی توانایی هوشی کودک وجود دارد: 1 هوشبهر مقیاس کل (FS IQ) که تشکیل شده از هوشبهر مقیاس های کلامی و عملی و 2- شاخص توانایی کل ( GAI) که تشکیل شده از خرده مقیاس هاییی که شاخص درک مطلب کلامی و خرده مقیاس هایی که شاخص استدلال کلامی را دربرمیگیرند. زمانی که تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین شاخص برابر یا بیشتر از 1.5انحراف استاندارد یا (بیشتر از 23) شود شاخص توانایی کل را باید محاسبه کرد. اما در این آزمودنی مورد نظر تفاوت بین بزرگترین شاخص ( درک مطلب کلا …

نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان – نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول)


تعداد صفحات: 9 نوع فایل: WORD     قسمتی از متن: معرفی آزمودنی تعریف هوش گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و 4 شاخص اصلی گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI) گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند گام 4- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها گام 5 – تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها گام 6 – تفسیر نوسانات درون شاخص ها   گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI) دوروش برای بررسی توانایی هوشی کودک وجود دارد: 1 هوشبهر مقیاس کل (FS IQ) که تشکیل شده از هوشبهر مقیاس های کلامی و عملی و 2- شاخص توانایی کل ( GAI) که تشکیل شده از خرده مقیاس هاییی که شاخص درک مطلب کلامی و خرده مقیاس هایی که شاخص استدلال کلامی را دربرمیگیرند. زمانی که تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین شاخص برابر یا بیشتر از 1.5انحراف استاندارد یا (بیشتر از 23) شود شاخص توانایی کل را باید محاسبه کرد. اما در این آزمودنی مورد نظر تفاوت بین بزرگترین شاخص ( درک مطلب کلا …

نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان,دانلود رایگان تست هوش وکسلر کودکان pdf,دانلود تست هوش وکسلر کودکان pdf,نمونه انج علوم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.