دانلود فوری مقاله اهمیت طرح شهاب با لینک مستقیم

دانلود فوری مقاله اهمیت طرح شهاب با لینک مستقیم 

طرح ,شهاب, مقالات مقاله اهمیت طرح شهاب علوم انسانی

دانلود فوری مقاله اهمیت طرح شهاب از زیر موضوع علوم انسانی

دانلود طرح ,شهاب, مقالات علوم انسانی

مقاله اهمیت طرح شهاب


اهمیت طرح شهاب هر جامعه ای که به پیشرفت و بقا خودش می اندیشد استعدادهای برتر خود را در کانون توجه قرار می دهد. استعدادها منابع ارزشمندی هستند که جوامع در اختیاردارند لذا شناسایی کودکان مستعد در حوزه های مختلف، برای نظام های آموزشی در سراسر جهان مورد توجه است ( Bailey, Tan, & Morley ، 2004). عبارت استعداد درخشان به افرادی اطلاق میشود که در یک یا چند زمینه مانند توانایی ذهنی عمومی، توانایی علمی ویژه، تفکر خلاق و مولد، دارای عملکرد بهتر و برتری هستند ( Abu, Akkanat & Gökdere,2017). استعداد برتر کسی است که نه تنها دارای هوش برتر است، بلکه برای رسیدن به موفقیت، انگیزه دارد و از نظر اجتماعی نیز تیزهوش است و قادر به حل مسئله و تصمیم گیری است (García, Crespo, Gómez & Tovar,2019).   یکی از اصول پذیرفته شده در تعلیم و تربیت، توجه به تفاوتهای فردی و نیازهای یادگیرندگان برای متناسب نمودن آموزش با سطح استعداد و توانایی آنهاست. اگر تعلیم و تربیت بخواهد بستر رشد و همه جانبه یادگیرندگان را فراهم نماید، بدون شناخت و توجه به ماهیت منحصربه فرد بودن آنها، …

مقاله اهمیت طرح شهاب


اهمیت طرح شهاب هر جامعه ای که به پیشرفت و بقا خودش می اندیشد استعدادهای برتر خود را در کانون توجه قرار می دهد. استعدادها منابع ارزشمندی هستند که جوامع در اختیاردارند لذا شناسایی کودکان مستعد در حوزه های مختلف، برای نظام های آموزشی در سراسر جهان مورد توجه است ( Bailey, Tan, & Morley ، 2004). عبارت استعداد درخشان به افرادی اطلاق میشود که در یک یا چند زمینه مانند توانایی ذهنی عمومی، توانایی علمی ویژه، تفکر خلاق و مولد، دارای عملکرد بهتر و برتری هستند ( Abu, Akkanat & Gökdere,2017). استعداد برتر کسی است که نه تنها دارای هوش برتر است، بلکه برای رسیدن به موفقیت، انگیزه دارد و از نظر اجتماعی نیز تیزهوش است و قادر به حل مسئله و تصمیم گیری است (García, Crespo, Gómez & Tovar,2019).   یکی از اصول پذیرفته شده در تعلیم و تربیت، توجه به تفاوتهای فردی و نیازهای یادگیرندگان برای متناسب نمودن آموزش با سطح استعداد و توانایی آنهاست. اگر تعلیم و تربیت بخواهد بستر رشد و همه جانبه یادگیرندگان را فراهم نماید، بدون شناخت و توجه به ماهیت منحصربه فرد بودن آنها، …

طرح ,شهاب, مقالات علوم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *