دانلود فوری طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: معرفی عدد هزار با لینک مستقیم

دانلود فوری طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: معرفی عدد هزار با لینک مستقیم 

 طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: معرفی عدد هزار علوم پایه

دانلود فوری طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: معرفی عدد هزار از زیر موضوع علوم پایه

دانلود علوم پایه

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: معرفی عدد هزار


برای شروع کار، ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺮ ﻋﺪدي را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎﻫﻢ آن ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي ﻛﻮﺋﻴﺰﻧﺮ ﻳﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺻﺪﺗﺎﻳﻲ و ده ﺗﺎﻳﻲ و ﻳﻜﻲ (ﭘﻮل، ﭼﻮب و ﻧﻲ و…) ﺑﺴﺎزﻧﺪ. (ﻣﺜﻼً: عدد ٩٧٤ و ﻳﺎ عدد ٣٨٩) ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﻤﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﻣﻲ رود از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺪدي را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ ﻋﺪدي ده ﺗﺎ ده ﺗﺎ ﻋﺪدﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﻮیسند. (ﻣﺜﻼً: ﻋﺪد ٩٢٠) در ادامه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻪ ﻋﺪد ١٠٠٠ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و… در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد. انتظار می‌رود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند: ✅  با دسته‌های 100 تایی یک دسته‌ی 1000 تایی درست کنند. ✅  عدد هزار را در بین اعداد دیگر شناسایی کنند. ✅  عدد هزار را به صورت صحیح بخوانند. ✅  هزار را با رقم و حروف صحیح بنویسند. ✅  بگویند هزار یعنی یک بسته هزار تایی، صفر بسته صدتایی، صفر بسته ده تایی و …

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: معرفی عدد هزار


برای شروع کار، ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺮ ﻋﺪدي را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎﻫﻢ آن ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي ﻛﻮﺋﻴﺰﻧﺮ ﻳﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺻﺪﺗﺎﻳﻲ و ده ﺗﺎﻳﻲ و ﻳﻜﻲ (ﭘﻮل، ﭼﻮب و ﻧﻲ و…) ﺑﺴﺎزﻧﺪ. (ﻣﺜﻼً: عدد ٩٧٤ و ﻳﺎ عدد ٣٨٩) ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﻤﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﻣﻲ رود از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺪدي را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ ﻋﺪدي ده ﺗﺎ ده ﺗﺎ ﻋﺪدﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﻮیسند. (ﻣﺜﻼً: ﻋﺪد ٩٢٠) در ادامه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻪ ﻋﺪد ١٠٠٠ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و… در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد. انتظار می‌رود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند: ✅  با دسته‌های 100 تایی یک دسته‌ی 1000 تایی درست کنند. ✅  عدد هزار را در بین اعداد دیگر شناسایی کنند. ✅  عدد هزار را به صورت صحیح بخوانند. ✅  هزار را با رقم و حروف صحیح بنویسند. ✅  بگویند هزار یعنی یک بسته هزار تایی، صفر بسته صدتایی، صفر بسته ده تایی و …

علوم پایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.