دانلود فوری جزوه فیزیولوژی سلول با لینک مستقیم

دانلود فوری جزوه فیزیولوژی سلول با لینک مستقیم 

سلول, فیزیولوژی, رسپتور, پروتئین, اسمز, انتشار, اپاپتوز, نکروز جزوه فیزیولوژی سلول علوم پایه

دانلود فوری جزوه فیزیولوژی سلول از زیر موضوع علوم پایه

دانلود سلول, فیزیولوژی, رسپتور, پروتئین, اسمز, انتشار, اپاپتوز, نکروز علوم پایه

جزوه فیزیولوژی سلول


جزوه فیزیولوژی سلول در دانشگاه تدریس شده و توضیحات فایل پاورپوینت فیزیولوژی سلول می باشد توصیه اینجانب این است که این دو فایل با همدیگر دانلود شوند چون مکمل یکدیگرند محتوای شامل تعریف فیزیولوژی: ترکیبات بدن 1) آب: محیط لازم جهت انجام واکنش ها را فراهم می کند 2) الکترولیت ها: یون های مختلف محلول در آب (سدیم- کلسیم- پتاسیم- کلر …….. ) 3) پروتینها: دو نوع : 4) لیپیدها: کلسترول و فسفولیپیدها و تری گلیسریدها 5) کربوهیدراتها: فیزیولوژی سلول: مقایسه بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها چرخه سلولی پستانداران اندامک های یک سلول یوکاریوت : فیزیولوژی غشاء سلول: وظایف غشای سلول: سیالیت غشای سلول کربوهیدراتهای غشاء پروتئينهای غشاء: اسکلت سلولی (Cytoskeleton) : هسته سلول: ریبوزوم ها: دستگاه گلژی: شبکه اندوپلاسمی: میتوکندری: لیزوزم: انواع اتصالات بین سلولها اتصالات محکم ( Tight Junction or Zonula Occludence ): اتصالات شکافدار ( Gap Junctions ) عبور ومرور مواد از غشای سلول انتشار (Diffusion) ب) انتشار تسهیل شده پمپ کلسیم 2- انتقال فعال ثانویه 3-اسمز محل …

جزوه فیزیولوژی سلول


جزوه فیزیولوژی سلول در دانشگاه تدریس شده و توضیحات فایل پاورپوینت فیزیولوژی سلول می باشد توصیه اینجانب این است که این دو فایل با همدیگر دانلود شوند چون مکمل یکدیگرند محتوای شامل تعریف فیزیولوژی: ترکیبات بدن 1) آب: محیط لازم جهت انجام واکنش ها را فراهم می کند 2) الکترولیت ها: یون های مختلف محلول در آب (سدیم- کلسیم- پتاسیم- کلر …….. ) 3) پروتینها: دو نوع : 4) لیپیدها: کلسترول و فسفولیپیدها و تری گلیسریدها 5) کربوهیدراتها: فیزیولوژی سلول: مقایسه بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها چرخه سلولی پستانداران اندامک های یک سلول یوکاریوت : فیزیولوژی غشاء سلول: وظایف غشای سلول: سیالیت غشای سلول کربوهیدراتهای غشاء پروتئينهای غشاء: اسکلت سلولی (Cytoskeleton) : هسته سلول: ریبوزوم ها: دستگاه گلژی: شبکه اندوپلاسمی: میتوکندری: لیزوزم: انواع اتصالات بین سلولها اتصالات محکم ( Tight Junction or Zonula Occludence ): اتصالات شکافدار ( Gap Junctions ) عبور ومرور مواد از غشای سلول انتشار (Diffusion) ب) انتشار تسهیل شده پمپ کلسیم 2- انتقال فعال ثانویه 3-اسمز محل …

سلول, فیزیولوژی, رسپتور, پروتئین, اسمز, انتشار, اپاپتوز, نکروز علوم پایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.