دانلود فوری آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه با رویکرد آموزش تلفیقی با لینک مستقیم

دانلود فوری آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه با رویکرد آموزش تلفیقی با لینک مستقیم 

دانش آموزان , نیازهای ویژه , مقاله رایگان , مقاله برای معلمان word , مقاله دانش آموزان با نیازهای ویژه ,  مقاله علوم تربیتی ,  مقاله علوم آموزشی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه با رویکرد آموزش تلفیقی علوم انسانی

دانلود فوری آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه با رویکرد آموزش تلفیقی از زیر موضوع علوم انسانی

دانلود دانش آموزان , نیازهای ویژه , مقاله رایگان , مقاله برای معلمان word , مقاله دانش آموزان با نیازهای ویژه , مقاله علوم تربیتی , مقاله علوم آموزشی علوم انسانی

آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه با رویکرد آموزش تلفیقی


چکیده   دانش آموزان با نیازهای ویژه به عنوان قشری از دانش آموزان هستند که از لحاظ ذهنی، جسمانی، هیجانی و اجتماعی با دانش آموزان عادی فرق داشته و شرایط خاص آنها، نیازمند بذل توجه و کمک بیشتر توسط مسئولین و متصدیان نظام آموزشی است. هدف پژوهش حاضر ارائه رویکرد یادگیری تلفیقی به عنوان رویکردی مناسب برای آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه است. برای دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر به شکل توصیفی انجام شده و از روش اسنادی تحلیلی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع علمی داخلی و خارجی اعم از کتب، مجلات، وبسایت های معتبر علمی در مورد کلید واژه های تحقیق بودند که به شکل در دسترس نمونه هایی بررسی شد و این بررسی تا حدی ادامه یافت که یک غنای نظری حاصل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تنوع و تفاوت های فردی بسیار زیاد بین دانش آموزان با نیازهای ویژه در آموزش این طیف از دانش آموزان نیاز به رویکردی سیال و انعطاف پذیر است که به فراخ …

آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه با رویکرد آموزش تلفیقی


چکیده   دانش آموزان با نیازهای ویژه به عنوان قشری از دانش آموزان هستند که از لحاظ ذهنی، جسمانی، هیجانی و اجتماعی با دانش آموزان عادی فرق داشته و شرایط خاص آنها، نیازمند بذل توجه و کمک بیشتر توسط مسئولین و متصدیان نظام آموزشی است. هدف پژوهش حاضر ارائه رویکرد یادگیری تلفیقی به عنوان رویکردی مناسب برای آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه است. برای دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر به شکل توصیفی انجام شده و از روش اسنادی تحلیلی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع علمی داخلی و خارجی اعم از کتب، مجلات، وبسایت های معتبر علمی در مورد کلید واژه های تحقیق بودند که به شکل در دسترس نمونه هایی بررسی شد و این بررسی تا حدی ادامه یافت که یک غنای نظری حاصل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تنوع و تفاوت های فردی بسیار زیاد بین دانش آموزان با نیازهای ویژه در آموزش این طیف از دانش آموزان نیاز به رویکردی سیال و انعطاف پذیر است که به فراخ …

دانش آموزان , نیازهای ویژه , مقاله رایگان , مقاله برای معلمان word , مقاله دانش آموزان با نیازهای ویژه , مقاله علوم تربیتی , مقاله علوم آموزشی علوم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.