دانلود فوری آشنایى اجمالى با مرکز آزمایشگاهى پزشکى قانونى کهریزک با لینک مستقیم

دانلود فوری آشنایى اجمالى با مرکز آزمایشگاهى پزشکى قانونى کهریزک با لینک مستقیم 

 آشنایى اجمالى با مرکز آزمایشگاهى پزشکى قانونى کهریزک کتاب ، جزوه

دانلود فوری آشنایى اجمالى با مرکز آزمایشگاهى پزشکى قانونى کهریزک از زیر موضوع کتاب ، جزوه

دانلود کتاب ، جزوه

آشنایى اجمالى با مرکز آزمایشگاهى پزشکى قانونى کهریزک

سـازمان پزشـكی قانونی از جمله سـازمان های زيرنظر قوة قضائيه می باشـد كه آشـنايی با ابعـاد مختلـف آن بـرای متقاضيان قضاوت امری ضروری محسـوب می شـود. گروهی از طالب مركـز آموزش های تخصصی فقه، وابسـته به مدرسـة علميـة حضرت وليعصر)عج(، در راسـتای ارتقای سـطح حقوقی طالب خويش و آشـنايی بيشـتر با دسـتگاه های مرتبط با قوة قضائيه، در تاريخ )30/10/93 ،)از مركز تحقيقات و آزمايشـگاهي سـازمان پزشكي قانوني در كهريزك بازديد كردنـد. آنچـه در ادامـه خواهـد آمـد، گزارشـی از اين بازديد وجايگاه پزشـكی قانونـی كهريزك، وظايـف آن و فرآيند معاينات مربوطه می باشـد …

آشنایى اجمالى با مرکز آزمایشگاهى پزشکى قانونى کهریزک

سـازمان پزشـكی قانونی از جمله سـازمان های زيرنظر قوة قضائيه می باشـد كه آشـنايی با ابعـاد مختلـف آن بـرای متقاضيان قضاوت امری ضروری محسـوب می شـود. گروهی از طالب مركـز آموزش های تخصصی فقه، وابسـته به مدرسـة علميـة حضرت وليعصر)عج(، در راسـتای ارتقای سـطح حقوقی طالب خويش و آشـنايی بيشـتر با دسـتگاه های مرتبط با قوة قضائيه، در تاريخ )30/10/93 ،)از مركز تحقيقات و آزمايشـگاهي سـازمان پزشكي قانوني در كهريزك بازديد كردنـد. آنچـه در ادامـه خواهـد آمـد، گزارشـی از اين بازديد وجايگاه پزشـكی قانونـی كهريزك، وظايـف آن و فرآيند معاينات مربوطه می باشـد …

کتاب ، جزوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.