نمونه سوالات دیپلم کاردانش (بزرگسالان) رشته تعمیر ماشین های ثابت کشاورزی 16 صفحه 119 سوال از مباحث ذیل: موتور تراکتور سیستم سوخت رسانی س