محتوا دوره آشنایی با اندیشه ها و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام ( استان آذربایجان شرقی )